آرشیو برچسب های: صنعت

مدیریت لجستیک و مبانی آن

مدیریت لجستیک و منابع آن

مدیریت لجستیک و مبانی آن پس از جنگ جهانی دوم و فشار بر صنایع برای کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت، صنایع در پی کاهش هزینه‌های خود در تولید محصولات به‌منظور ماندگاری و ادامه حیات بودند. بخشی از این هزینه‌ها، هزینه‌های مستقیم ناشی از تولید و برخی از آن‌ها که از لجستیک و فعالیت‌های لجستیکی سرچشمه […]