عسل طبیعی

عسل طبیعی

عسل شَکِلّی

ویژگی ها:

  • عسل شَکِلّی از بهترین نوع عسل طبیعی موجود در مناطق کوهستانی کشور تهیه شده و صددرصد خالص می باشد.
  • با توجه به اینکه عسل شَکِلّی با نظارت دقیق کارشناسان صنایع غذایی و آزمایشگاهی در کارخانه شَکِلّی بسته بندی می شود، لذا کاملاً طبیعی و بدون هر گونه آلودگی است.
  • شکرک زدن عسل دلیل بر ناخالصی یا فاسد شدن آن نیست، بلکه فرآیندی طبیعی می باشد.عسل محلول قندی بیش از حد اشباع است و چون مقدار قند آن بیش از آن است که بتواند به حالت محلول باقی بماند پس از مدتی شکرک میزند.
  • دلیل تفاوت رنگ و طعم عسل ها، نوع گیاهی میباشد که زنبور از آن تغذیه کرده است.