بیانیه ماموریت

ما شرکتی هستیم که فرآورده های مصرفی با کیفیت، استاندارد و مطمئن از جمله با نام های تجاری شناخته شده و معروف را در سراسر کشور توزیع می کنیم. شرکت صفاپخش تامین به موقع نیازهای جامعه و کسب اعتماد آحاد مردم را وظیفه خود می داند و اعتقاد دارد با به کارگیری کارکنانی کارآمد، تجهیزات مناسب و با بهره گیری از فن آوری های روز و انجام تحقیقات در بازار  می تواند برای خود، مشتریان و تمامی ذینفعان ارزش آفرینی کند.

چشم انداز

  • قرار گرفتن در زمره ۱۵ شرکت برتر توزیع فرآورده های مصرفی در کشور ظرف سه سال آینده همراه با نوآوری و خلاقیت در عرضه محصولات با برخورداری از کارکنان کارآمد، با تجربه و با انگیزه و علاقمند در سراسر کشور.
  • افزایش پوشش سراسری کشور( حداقل دو استان جدید در سال ) و افزایش تعداد مشتری تا ۷۰ درصد مشتریان موجه ظرف سه سال.
  • ارتقای سودآوری از طریق افزایش به مقیاس، رشد فزآینده فروش و رشد کمتر هزینه ها.

 

استراتژی

  • ارتقاء بهره وری از طریق چابک سازی سازمانی و بهره برداری کامل از ظرفیت موجود.
  • نفوذ بیشتر در بازار از طریق پوشش مشتریان جدید توسط مراکز فروش فعلی.
  • توسعه بازار از طریق ایجاد مراکز و کانالهای فروش جدید.
  • توسعه فروش از طریق تکمیل سبد کالا و محلق نمودن برندهای معتبر جدید.
  • ارتقای کنترلهای داخلی از طریق تعریف KPI برای هریک از فرآیندها.