تماس با ما

«با صفاپخش صحبت کنید»

مرکز ارتباط با مصرف کننده : ۵-۴۴۱۹۵۰۲۱- ۰۲۱

پیامک : در دست راه اندازی

پیام الکترونیکی : info@safapakhsh.ir

آدرس: بزرگراه فتج، کیلومتر شانزده جاده قدیم کرج، خیابان پنجاه و دوم

نقشه گوگل